Rodzice

Dla ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego ważne jest, aby rodzice wiedzieli co dzieje się w przedszkolu i starali się w miarę możliwości uczestniczyć w jego życiu. Jest to bardzo ważne dla dzieci, gdyż w przedszkolu spędzają większą część dnia. Tu bawią się i cieszą, czasem smucą, odnoszą sukcesy i drobne porażki. Tym wszystkim chcą podzielić się z rodzicami.

Chcemy, by dzieci czuły się u nas dobrze i bezpiecznie, by rodzice nie byli dla nas obcy. Zapraszamy rodziców i rodziny naszych przedszkolaków na wszystkie uroczystości i imprezy odbywające się w przedszkolu.
O tym, co było lub dopiero będzie się działo możecie się Państwo dowiedzieć z informacji na tablicach ogłoszeń w przedszkolu.
Zapraszamy też na zebrania oraz konsultacje prowadzone przez poszczególne nauczycielki, gdzie można porozmawiać o swoim dziecku.

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;
2) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka powinni w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub woźnej oddziałowej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole;
3) dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów) – upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola;
4) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
5) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
6) odbieranie dziecka z przedszkola – nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, ponosi osoba odbierająca.
7) rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania dzieci do godziny 9 i odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 17:30 – ci;
8) do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.
9) każde podawanie leków w przedszkolu, ma miejsce jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) i odbywa się na pisemne życzenie rodziców. Rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.
10) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
11) w uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole powiadamia rodziców i za porozumieniem z nimi wzywa pogotowie. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
12) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu otwarcia przedszkola, nauczyciel powinien powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych). W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

ŻELAZNE REGUŁY WYCHOWAWCZE DLA MŁODYCH RODZICÓW

1. Nigdy przy dzieciach nie kłóćcie się. Jeżeli zaistnieją nieporozumienia, załatwiajcie to między sobą, bez świadków.
2. Nigdy przy dzieciach nie róbcie wymówek i nie sprzeczajcie się, zwłaszcza na ich temat.
3. Nigdy nie pozwalajcie dzieciom na rzeczy zabronione przez drugie z rodziców.
4. Nigdy nie zwierzajcie się dziecku z wzajemnych żalów.
5. Nigdy w obecności dzieci nie wypominajcie sobie wad ani przewinień.
6. Nigdy nie podważajcie szacunku ani nie osłabiajcie miłości dziecka do drugiego z rodziców.
7. Nigdy nie mówcie dziecku: “Tylko nie mów tego mamie”, albo “Nic nie powiedz ojcu”.
8. Nigdy nie mówcie dziecku: “Powiem tatusiowi, jaki byłeś dziś niegrzeczny”. Jeżeli dzieci straszy się ojcem, to jak mogą go kochać i mieć do niego zaufanie?
9. Nigdy nie wydawajcie dzieciom nieprzemyślanych poleceń. Nie wolno ich też co chwila zmieniać, aby dziecko nie spostrzegło, że nakazy i zakazy zależą wyłącznie od chwilowych humorów czy nastrojów.
10. Nigdy nie wyróżniajcie żadnych z dzieci, lecz wszystkie traktujcie sprawiedliwie.
11. Nie bądźcie rodzicami, którzy wszystko wykonują za dzieci, ale stawiajcie im słuszne wymagania i powoli wdrażajcie do samodzielnej pracy.
12. Bądźcie tacy, jakimi chcielibyście widzieć wasze dzieci.

PROŚBA DZIECKA

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.
2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.
3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.
4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem. To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.
5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.
6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.
8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę. To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga!
9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.
10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.
11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dlatego nie zawsze się rozumiemy.
13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.
14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami. Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.
16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18. Nie zapominaj , że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.
19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało
20. Nie bój się miłości. Nigdy.
                                                                                                                                                                                              /Janusz Korczak

Strój dziecka

Dzieci powinny być ubierane w wygodne i praktyczne ubranka, tj. odzież, która nie krępuje dziecka i pozwala mu na swobodę zabaw i zajęć. Pamiętajcie, iż podczas zajęć plastycznych lub zabaw w ogrodzie dziecko może się ubrudzić. Mogą przydarzyć się mu również inne przykre sytuacje np. „awaria” w toalecie, wylany kompot itp. Zadbajcie więc, aby Wasze dziecko miało w półce zapasowe ubranko. Nie może ono być kłopotliwe i uciążliwe do zakładania i zapinania. Najlepiej, jeśli spodnie czy spódniczka są na gumce a kapcie i buty zapinają się na rzepy. Jest to szczególnie ważne w przypadku maluchów, które chcą być samodzielne a jednocześnie ich umiejętność samoobsługi nie jest jeszcze doskonała.
Prosimy o dostosowanie ubioru dzieci do panującej aury tak, abyśmy mogli jak najwięcej czasu spędzać na powietrzu.

Dzieci chore

Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką nie są przyjmowane do przedszkola. Prosimy o nie przyprowadzanie dzieci przeziębionych. Pamiętajmy również o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. Jeśli dziecko źle poczuje się w trakcie pobytu w przedszkolu natychmiast powiadomimy o tym rodziców lub opiekunów. W związku z tym, prosimy, aby numery Waszych telefonów, którymi dysponujemy były aktualne. Prosimy również o zgłaszanie nam wszystkich przypadków zachorowań dzieci na choroby zakaźne.

Żywienie

Prawidłowe żywienie dziecka w okresie przedszkolnym to jeden z najważniejszych czynników gwarantujących zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dzieci.
W naszej przedszkolnej kuchni przygotowujemy domowe posiłki. Podajemy dzieciom pokarmy zawierające najwyższe wartości odżywcze. Panie kucharki same robią domowe pierogi, racuchy, naleśniki, pieką ciasta, wykonują świeże surówki z warzyw i sałatki owocowe.
Każdego dnia dzieci jedzą trzy smaczne posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Stanowią one ¾ dziennego zapotrzebowania dziecka w wieku przedszkolnym na białko, węglowodany, tłuszcze i witaminy.